Or signin with Logo Abatasa
Forgot password?
Belum Jadi Member
Daftar Sekarang

Kolom»»Renungan Menjalani Hidup

Renungan Menjalani Hidup

Semoga setelah membaca dan merenungi ayat-ayat berikut kita semakin bijak dan bersemangat dalam menjalani setiap episode kehidupan yang dipersembahkanNya dengan penuh cinta..

Jum'at, 25 Januari 2013


Bismillahirrahmanirrahiim

Semoga setelah membaca dan merenungi ayat-ayat berikut kita semakin bijak dan bersemangat dalam menjalani setiap episode kehidupan yang dipersembahkanNya dengan penuh cinta..

1. Kenapa aku diuji?
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta."
QS Al-Ankabuut:2-3

2. Kenapa aku tidak mendapat apa yang aku inginkan?

"..Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
QS Al-Baqoroh:216

3. Kenapa ujian ini begitu berat?
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."
QS Al-Baqoroh:286

4. Rasa Frustasi..
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."
QS Ali Imran:139

5. Bagaimana aku harus menghadapinya?
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu..."
QS Al-Baqoroh:45

6. Kepada siapa aku berharap?
..Maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung."
QS At-Taubah:129

7. Aku tak dapat bertahan lagi!
"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."
QS Yusuf:87

8. Maka yakinlah!
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar."

Subhanalloh..
Mari kita berbenah dan terus berbenah, untuk mempersiapkan yang terbaik dalam hiudp yang singkat ini..

Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang menyerah..
Insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan yang tak terganti..

Dikutip dari blog sahabat abatasa alfikri.abatasa.com


comments powered by Disqus

Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiiq

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi - radhiyallahu`anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakekn

connect with abatasa